AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Rekrutacja - 2020 / 2021

 

Uwaga - Rekrutacja do klas 1!!!


Tuszyn, dnia 18.03.2020 r.


Szanowni Państwo Rodzice Przyszłorocznych Pierwszoklasistów !!!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Tuszyna, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie informuje, że został przełożony termin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.

Nowy termin: 14.04.2020 r. - 27.04.2020 r.  Joanna Owczarek- Szymajda

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1w TuszynieZgłoszenie dziecka do klasy I  zamieszkałego w obwodzie szkoły - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem szkoły - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz