AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Rekrutacja - 2020 / 2021

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych d klasy I - zobacz


Wyniki rekrutacji  na rok szkolny 2020/2021 - zobacz


 Szanowni Państwo Rodzice przyszłorocznych Pierwszoklasistów !!!!

 

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 oraz wytycznymi MEN

informuję, że rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021 trwa od 14.04.2020 r. do 27.04.2020 r.

Zmianie ulega forma dostarczania dokumentów.

Z uwagi na Państwa i nasze bezpieczeństwo stosowne dokumenty prosimy przesyłać przede wszystkim w formie elektronicznej na adres: jedynka.sp1tuszyn@gmail.com (skan, wyraźne zdjęcie).


W wyjątkowych sytuacjach można przynieść dokumenty w zaklejonych kopertach do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie w następujących terminach:

14.04.2020 r., 15.04.2020 r., 21.04.2020 r., 22.04.2020 r. w godzinach od 9.00 – 12.00

 

Przypominamy, że czyste wzory dokumentów można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce –Rekrutacja - 2020/2021.

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami: RODO

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

administratorem danych jest szkoła, do której kierowane są  zgłoszenia lub wnioski.

Ponoszę wszelką odpowiedzialność za bezpieczny sposób przekazania dokumentów do szkoły.

 

Z poważaniem

Joanna Owczarek-Szymajda

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1

w Tuszynie

 

 

Uwaga - Rekrutacja do klas 1!!!


Tuszyn, dnia 18.03.2020 r.


Szanowni Państwo Rodzice Przyszłorocznych Pierwszoklasistów !!!

Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, na podstawie art. 154 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148 z późn. zm.) w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Tuszyna, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie informuje, że został przełożony termin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie.

Nowy termin: 14.04.2020 r. - 27.04.2020 r.  Joanna Owczarek- Szymajda

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1w TuszynieZgłoszenie dziecka do klasy I  zamieszkałego w obwodzie szkoły - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I zamieszkałego poza obwodem szkoły - pobierz

Załącznik nr 1 - pobierz

Załącznik nr 2 - pobierz