Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie
https://sp1tuszyn.pl

20 grudnia 2017 10:55 | Aktualności

Gabinet profilaktyki zdrowotnej w naszej szkole


Gabinet profilaktyki zdrowotnej mieszczący się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Tuszynie został doposażony ze środków finansowych otrzymanych z dotacji na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, o którym mowa w art. 103 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949) w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

 Sprzęt został sfinansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego.

 

                                                                      Tuszyn, dnia 20.12.2017 r.