Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie
https://sp1tuszyn.pl

03 stycznia 2020 12:33 | Aktualności

Koszt obiadów w miesiącu styczniu
Koszt obiadów w miesiącu styczniu to 31,50 złotych. 
Zgodnie z Regulaminem Stołówki Szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Tuszynie opłaty z tytułu kosztów żywienia dziecka należy wnosić do 6 dnia każdego miesiąca.

W przypadku nieuiszczenia wpłaty w terminie dziecko nie będzie mogło korzystać z obiadów.