AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Projekty edukacyjne

02 września 2019 19:06 | Projekty edukacyjne

Projekt etwinningowy - ”Lights, camera, action!”

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej...

czytaj więcej »

02 września 2019 19:00 | Projekty edukacyjne

Szkoła Dialogu

Bezpłatny program edukacyjny polecany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku - „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.” Program Szkoła Dialogu...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:58 | Projekty edukacyjne

Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 MSiT

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku -” Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:55 | Projekty edukacyjne

Bardzo Młoda Kultura

Program umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku - „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:53 | Projekty edukacyjne

Od grosika do złotówki

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: „Rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów.” Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalenia priorytetów przy ich wydawaniu...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:50 | Projekty edukacyjne

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.” Celem jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

czytaj więcej »

02 września 2019 18:46 | Projekty edukacyjne

Erasmus+ „Unity2017”

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: „Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy...

czytaj więcej »