AAA
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Tuszynie

„Umiej być przyjacielem, a znajdziesz przyjaciół.”
Ignacy Krasicki

Witaj na naszej stronie

Projekty edukacyjne

05 grudnia 2019 19:17 | Projekty edukacyjne

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Nasza szkoła dołączyła do ogólnopolskiego projektu grantowego, którego celem jest wspieranie talentów informatycznych. Nazwa projektu to Centrum Mistrzostwa Informatycznego (w skrócie CMI). Opiekę mentorską nad projektem sprawują najlepsze w kraju uczelnie techniczne...

czytaj więcej »

02 września 2019 19:06 | Projekty edukacyjne

Projekt etwinningowy - ”Lights, camera, action!”

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej...

czytaj więcej »

02 września 2019 19:00 | Projekty edukacyjne

Szkoła Dialogu

Bezpłatny program edukacyjny polecany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku - „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.” Program Szkoła Dialogu...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:55 | Projekty edukacyjne

Bardzo Młoda Kultura

Program umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku - „Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:53 | Projekty edukacyjne

Od grosika do złotówki

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: „Rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów.” Celem projektu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalenia priorytetów przy ich wydawaniu...

czytaj więcej »

02 września 2019 18:50 | Projekty edukacyjne

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.” Celem jest zmniejszenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia.

czytaj więcej »

02 września 2019 18:46 | Projekty edukacyjne

Erasmus+ „Unity2017”

Program ten umożliwia realizację polityki oświatowej państwa, a w szczególności kierunku: „Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy...

czytaj więcej »